SURROUND EYE

מערכת הגנה היקפית – 8 חיישני חנייה לרכב שלך

תכונות המערכת:

  • חכמה ופעילה מיידית
  • הצגה על גבי המסך המקורי של הרכב
  • מנגנון מונע טעויות
  • חישוב חיישנים קטנים ואסתטיים המותאמים לצבע הרכב
  • חיישנים אטומים למים
  • עמידה בתקנים בינלאומיים של יצרני הרכב – (ISO9001 ,ISO17386 (MALSO